Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus bei kaip atsisakyti savo sutikimo, galite rasti čia.

Kainos .lt domenų

.lt Domeno registracija € 6,95 € 8,69
.lt Domeno savininko keitimas € 9,99
.lt Domeno atkėlimas € 8,69
.lt Domeno DNS keitimas € 0,00

Kaip pirkti .lt domeną?

Ieškote pirkti .lt domeno vardą? Jūs atėjote į reikiamą vietą! LT Domreg, registras, yra įgaliotas eksploatuoti .lt domeną, akreditavo "OWEXX hosting", kad teiktų ".lt" domenų domeno registracijos paslaugas. Galite pasitikėti "OWEXX hosting", kad galėtumėte tai padaryti teisingai, nes šalies kodo domenai yra mūsų specialybė. "OWEXX hosting" yra unikali vieta, padedanti jums vadovautis Lietuvos registracijos procesu.

Mūsų verslas buvo sukurtas teikiant paprastas ir savalaikis domeno registracijos paslaugas ir puikią pagalbą, kai tik turite savo vardą.

.lt domenų registravimo kaina€ 8,696,95

Kaip perkelti .lt domeną?

.lt domeno vardo perkėlimas yra greitas ir paprastas procesas. Pradėkite paspaudę nuorodą "Perkelti domeną dabar", o mūsų domenų specialistai padės jums naršyti šį procesą.

Kiekvienas .lt domeno perkėlimas į OWEXX hosting nepanaikina jūsų apmokėto domeno galiojimo termino. Todėl perkėlus domeną, jūs išlaikysite esamą apmokėtą laikotarpį ir gausite prieigą prie didžiausio verslo plėtinių ir "OWEXX hosting" domenų valdymo sistemos.

.lt domeno perkėlimo kaina8,69Perkelti domeną

Kaip pratęsti .lt domeną?

Jūsų domeno vardo atnaujinimas yra labai paprastas! Tiesiog spustelėkite "Atnaujinti dabar" arba prisijunkite prie savo paskyros tvarkyklės, pasirinkite savo .lt domeno pavadinimą, kurį norite atnaujinti, pasirinkite atnaujinimo terminą ir patikrinkite. Viskas!

Mes taip pat siūlome automatinį atnaujinimą - tai puikus būdas atnaujinti savo domeno pavadinimą, net nesijaudinus dėl netyčinio jų išleidimo. Patikrinkite savo paskyros nustatymus, kad sužinotumėte, ar jis įgalintas.

.lt domeno pratęsimo kaina9,99Pratęsti

Reikalavimai .lt domeno registravimui

Ar privatiems asmenims leidžiama domeno .lt registracija?Taip
Ar juridiniams asmenims leidžiama domeno .lt registracija?Taip
Ar yra specialūs reikalavimai, dokumentai ar papildoma informacija reikalinga .lt domenų registracijai?Ne
Ar kai kurių .lt domenų registravimas yra apribotas?
Draudžiama pažeisti teises tretiesiems asmenims, vardus ir veiksmus, prieštaraujančius geriems moralės principams, viešajai tvarkai, socialinėms ir organizacinėms grupėms.
Taip
Ar .lt domenas yra specialaus naudojimo?Ne
Ar yra papildoma informacija, kurią reikėtų žinoti registruojant domeną .lt?
Įmoka už domenų pratęsimą ir virtualaus serverio palaikymą nėra grąžinama, jei domenas iškeliamas arba paslaugų atsisakoma nesibaigus apmokėtam laikotarpiui. Užsakant domenus su galiojančiomis specialiomis kainomis pirmajai registracijai, galioja specialios sąlygos: Norint iškelti domenus, taikomi papildomi mokesčiai – sumos skirtumas tarp akcijinės kainos ir ankstesnės (visos kainos be akcijos). Esant domeno užsakymui 2 ir daugiau metų, tačiau iškeliant nesuėjus šiam terminui, užsakovas netenka ir likusio domeno galiojimo laikotarpio.
Taip
Ar yra papildomų mokesčių už .lt domeną?Ne
Ar reikia prekės ženklo ar logotipo registracijos norint registruoti .lt domeną?Ne
Ar privačios registracijos paslauga domenui .lt yra prieinama?Ne
Ar reikalingas vietinis atstovas domenui .lt? Ar yra papildomų mokesčių?Ne

D.U.K. domenui .lt

Koks leidžiamas .lt domenų registracijos terminas?

.lt domenų leidžiamas registracijos terminas yra 1 m.

Kokie yra leistini .lt domenų vardai ir simbolių ilgis?

.lt domenų vardų registravimo ypatumai:

  • turi ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 63 simbolius;
  • prasideda raidėmis ar skaičiais ir baigiasi raidėmis ar skaičiais;
  • naudokite anglų rašmenų rinkinį, galimos raidės (t. y. a-z, A-Z), skaičiai (t. y. 0-9) ir brūkšneliai (-) arba jų deriniai;
  • negali prasidėti, nei pasibaigti su brūkšneliu;
  • trečioje ir ketvirtoje pozicijose (pvz., www.ab--cd.lt) negali būti brūkšnys;
  • negali būti naudojamas tarpas (pvz., www.ab cd.lt).

Kiek užtrunka laiko užregistruoti mano .lt domeno vardą?

.lt domeno registracijos laikas - akimirksniu.

Vietinis atstovas .lt domenui

Vietinio atstovo paslaugos .lt domenui
Šiam domenui vietinis atstovas yra .

Ar galiu paslėpti savo registracijos asmeninę informaciją (Privati registracija)?

Informacija ruošiama

Koks yra galimas atstatymo laikotarpis .lt domenui?

Informacija ruošiama

.lt domeno registravimo sąlygos (ginčų sprendimo politika).

.LT DOMENO
PROCEDŪRINIS REGLAMENTAS

 

Redakcija 2.0
Versija 2.1
Data 2018-05-25

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis Reglamentas apibrėžia procedūrų atlikimo principus, reikalavimus ir sąlygas .lt
domene. Reglamento sudedamoji dalis yra priedas „Paslaugų teikėjai“.
2. Procedūrų principų, reikalavimų ir sąlygų privalo laikytis .lt domene įkuriamų ir esamų
antrojo lygio domenų turėtojai (užsakovai ar įgijėjai), paslaugų teikėjai, teikiantys su tais domenais
susijusias paslaugas, bei akreditavimo siekiantys asmenys, kiek tai yra susiję su jiems taikomomis
specialiomis procedūromis.
3. Šiame Reglamente, įskaitant priedą „Paslaugų teikėjai“, vartojamos sąvokos ir santrumpos
reiškia:
3.1. Administratorius – Kauno technologijos universiteto (juridinio asmens kodas
111950581) Interneto paslaugų centras, valdantis .lt domeną. Administratoriaus interneto svetainės
adresas yra www.domreg.lt.
3.2. Administratoriaus paslaugos – domenų turėtojams teikiamos domeno vardo tikrinimo
ir registravimo, įrašų apie domeną įtraukimo į WHOIS duomenų bazę ir palikimo joje tam tikram
terminų skaičiui, įrašų apie domeną DNS serveriuose palaikymo nuo domeno registravimo iki
domeno panaikinimo paslaugos. Administratoriaus paslaugų teikimo sąlygos atitinka šiame
Reglamente nustatytus principus, reikalavimus ir sąlygas.
3.3. Akreditavimo sutartis – neterminuota sutartis tarp administratoriaus ir paslaugų teikėjo
dėl pastarojo teisės atlikti leidžiamas procedūras .lt domene. Akreditavimo sutartis sudaroma rašytine
forma atliekant akreditavimo procedūrą, kaip numatyta šio Reglamento priede „Paslaugų teikėjai“.
3.4. Blokuojamas žymuo – žodžiai ar žodžių junginiai, absoliučiai netinkami viešai vartoti
domenų varduose. Blokuojamų žymenų sąrašą sudaro, keičia ir papildo administratorius. Šis sąrašas
dėl žymenų pobūdžio neskelbiamas ir kitaip neplatinamas.
3.5. DAS – administratoriaus įdiegta domenų administravimo sistema, susieta su
administratoriaus interneto svetaine ir skirta gauti paraiškas, atlikti procedūras, tvarkyti bei kaupti
duomenis.
3.6. DNS serveriai – serveriai, nukreipiantys gaunamas užklausas dėl domenų ir tokiu būdu
užtikrinantys jų pasiekiamumą domenų vardų sistemoje. Jei šiame Reglamente nenurodyta DNS
serverių priklausomybė, ši sąvoka reiškia administratoriaus valdomus DNS serverius.
3.7. Domenas – bet kuris .lt domene įkuriamas ir esantis antrojo lygio domenas. Įkurtas
domenas vadinamas registruoto vardo domenu po to, kai yra sėkmingai užbaigtos to domeno vardo
tikrinimo ir registravimo procedūros.
3.8. Domeno vardas – domeną identifikuojantis žymuo. Domeno vardą sudaro ir už jį atsako
užsakovas.
3.9. EPP – protokolas, skirtas užtikrinti saugią sąveiką tarp DAS ir programinės įrangos, kurią
naudoja paslaugų teikėjai procedūrinėms ir su jomis susijusioms techninėms paslaugoms teikti.
3.10. IDN – daugiakalbei terpei pritaikytas domeno vardas, sudaromas ir vartojamas pagal
specialiąsias interneto savireguliacijos dokumentų nuostatas.
3.11. Paraiška – DAS pateikta techniškai teisinga komanda dėl leidžiamos procedūros
atlikimo. Paraiškos teikiamos, prisijungus prie DAS per EPP sąsają (naudojant atitinkamas EPP
komandas) arba per WEB sąsają (administratoriaus interneto svetainėje užpildant teikiamą
elektroninę formą). 
3.12. Paslaugų sutartis – sutartis tarp užsakovo ir paslaugų teikėjo dėl procedūrinių ir su
jomis susijusių techninių paslaugų teikimo įkuriant ir valdant domeną (-us).
3.13. Paslaugų teikėjas – administratoriaus akredituotas asmuo, teikiantis jį pasirinkusiems
užsakovams procedūrines ir su jomis susijusias technines paslaugas. Aptarnaujančiu paslaugų teikėju
laikomas nurodytasis WHOIS duomenų bazėje įrašuose apie konkretų domeną.
3.14. Procedūrinės paslaugos – leidžiamų procedūrų atlikimas teikiant paraiškas DAS.
Leidžiamomis laikomos procedūros, kurias paslaugų teikėjas užsakovo nurodymu gali atlikti
(domeno įkūrimo, pratęsimo, duomenų keitimo ir domeno panaikinimo procedūros) arba užbaigti
(paslaugų teikėjo keitimo ir perleidimo procedūros) pagal šį Reglamentą.
3.15. Rezervuotas žymuo – žodžiai, žodžių junginiai ar kitokie žymenys, kurių vartojimas
domenų varduose apribotas norminiu teisės aktu arba administratoriaus sprendimu siekiant DNS
vientisumo. Rezervuotų žymenų sąrašą sudaro, keičia ir papildo administratorius. Šis sąrašas
skelbiamas viešai administratoriaus interneto svetainėje. Asmenų prašymu žymenys nerezervuojami.
3.16. Techninės paslaugos – su procedūrinėmis susijusios paslaugos: užsakovo, su kuriuo
yra sudaryta paslaugų sutartis, paskyros DAS sukūrimas ir duomenų pateikimas, užsakymų dėl
procedūrų atlikimo apdorojimas, informavimas ir konsultavimas procedūrų atlikimo klausimais,
įspėjimas apie būtinybę atlikti procedūras, įrašų apie aptarnaujamus domenus padarymas savo DNS
serveriuose.
3.17. Terminas – vienerių metų trukmės teisių į domeną galiojimo laikotarpis, per kurį
teikiamos administratoriaus paslaugos. Pradedant pirmuoju, terminai skaičiuojami nuo domeno
įkūrimo dienos.
3.18. Užsakovas – fizinis arba juridinis asmuo, kurio valia yra įkuriamas domenas, arba teisių
į registruoto vardo domeną įgijėjas perleidimo, perdavimo ar perėmimo procedūrų atveju. Nuo
domeno įkūrimo ar teisių į registruoto vardo domeną įgijimo iki domeno panaikinimo užsakovas yra
domeno turėtojas.
3.19. WHOIS duomenų bazė – susistemintas, metodiškai sutvarkytas duomenų apie
domenus ir už juos atsakingus asmenis rinkinys, kuriuo galima individualiai naudotis elektroniniu
būdu. WHOIS duomenų bazė priklauso administratoriui ir yra susieta su DAS.
4. Atskirų procedūrų reikšmė ir turinys atskleidžiami šio Reglamento IV skyriuje, specialių
procedūrų – šio Reglamento priede „Paslaugų teikėjai“.
5. .lt domeno administravimo modelis: „administratorius – paslaugų teikėjas – užsakovas“.
Administratorius gali būti aptarnaujančiu paslaugų teikėju, kai jį pasirenka užsakovas, arba kartu
paslaugų teikėju ir užsakovu, kai įkuria savo domeną (-us). Paslaugų teikėjas gali būti kartu ir
užsakovu, kai įkuria savo domeną (-us).
6. Procedūras pagal šiame Reglamente priskirtą kompetenciją atlieka administratorius,
paslaugų teikėjai ir akreditavimo siekiantys asmenys. Kiti asmenys negali atlikti jokių procedūrų.
Užsakovai neturi teisės savarankiškai teikti paraiškas DAS, tačiau asmeniškai inicijuoja DAS
paslaugų teikėjo keitimo ir perleidimo procedūras.

 

II SKYRIUS
PROCEDŪRŲ ATLIKIMO PRINCIPAI
7. Procedūros atliekamos vadovaujantis šiais principais:
7.1. bendraisiais:
7.1.1. nediskriminavimo principu. Visoms paraiškoms taikomos vienodos taisyklės,
nepriklausomai nuo užsakovo turimu domenų skaičiaus, pilietybės, teisinės formos, gyvenamosios ar
registravimo vietos ir kitų individualių savybių;
7.1.2. nešališkumo principu. Administratorius neturi asmeninio suinteresuotumo dėl domenų
vardų priskyrimo vienam ar kitam asmeniui, todėl nėra ginčo šalis sprendžiant klausimą dėl teisių ar
teisėtų interesų į domenų varduose užsakovų naudojamus žymenis;
7.1.3. duomenų tikslumo principu. Užsakovai privalo užtikrinti, kad DAS nurodyti jų
duomenys ir informacija apie domeną būtų nuolat teisingi;
7.1.4. atlygintinumo principu. Už kiekvieną atliktą leidžiamą procedūrą, išskyrus
nemokamas, turi būti užtikrintas atlyginimo sumokėjimas administratoriui. Atlyginimą
administratoriui moka paslaugų teikėjai, įskaičiuodami jį į užsakovams teikiamų paslaugų savikainą.
7.2. su domenų įkūrimu susijusiais:
7.2.1. domeno vardo unikalumo principu. Vienu metu .lt domene negali egzistuoti keletas
domenų tuo pačiu vardu; nuo domeno įkūrimo iki panaikinimo domenas gali turėti tik vieną vardą;
7.2.2. „first come, first served“ principu. Data ir laikas, kai įkurtas domenas, yra vienintelis
atskaitos taškas sprendžiant dėl pirmumo teisės naudoti paraiškoje nurodytą domeno vardą, jei jis
atitinka šiame Reglamente keliamus reikalavimus.

 

III SKYRIUS
REIKALAVIMAI DOMENO VARDUI
8. Domeno vardu gali būti bet kuris neblokuojamas žymuo, atitinkantis šiuos reikalavimus:
8.1. techninius:
8.1.1. nėra vartojamas kaip kito .lt domene įkurto domeno vardas (įskaitant saugomus
„karantino“ laikotarpiu pagal šio Reglamento 88 punktą);
8.1.2. sudarytas mažiausiai iš dviejų standartinės lotynų abėcėlės raidžių nuo „a“ iki „z“ (IDN
gali būti ir kitų raidžių), skaitmenų nuo „0“ iki „9“ bei brūkšnelio (-ų);
8.1.3. sudarytas daugiausiai iš šešiasdešimt trijų simbolių;
8.1.4. sudarytas be brūkšnelių pradžioje ir (ar) pabaigoje, taip pat trečioje ir ketvirtoje
pozicijose, nebent tai yra IDN su specialiuoju priešdėliu;
8.2. viešumo:
8.2.1. sudarytas taip, kad pagal kontekstinę prasmę nebūtų ydingas skelbtinumo požiūriu,
nekenktų .lt domeno prestižui ir administratoriaus dalykinei reputacijai.
9. Specialūs IDN reikalavimai:
9.1. sudarant IDN gali būti papildomai naudojamos šios lietuvių abėcėlės raidės:
Simbolis Kodas
(Unicode standartas)
Simbolis Kodas
(Unicode standartas)
„ą“ U+0105 „š“ U+0161
„č“ U+010D „ų“ U+0173
„ę“ U+0119 „ū“ U+016B
„ė“ U+0117 „ž“ U+017E
„į“ U+012F
9.2. IDN trečioje ir ketvirtoje pozicijose yra brūkšneliai (formuojant pagal interneto
savireguliacijos institucijų nuostatas su specialiuoju priešdėliu „xn--“);
9.3. IDN su specialiuoju priešdėliu ir domeno vardas su lietuvių abėcėlės raidėmis turi atitikti
tarpusavyje, konvertuojant IDN suderinama programine įranga;
9.4. šio Reglamento 8 punkte nustatyti reikalavimai taikomi tiek IDN su specialiuoju
priešdėliu, tiek domeno vardams su lietuvių abėcėlės raidėmis.

 

IV SKYRIUS
PROCEDŪRŲ ATLIKIMO SĄLYGOS

 

IV.I SKIRSNIS
DOMENO ĮKŪRIMAS
10. Domeno įkūrimas – procedūra, kurią atlikus administratoriui pateikiamas užsakymas dėl
administratoriaus paslaugų teikimo vienam (pirmajam) terminui.
11. Procedūros pagrindas – veiksmais (užsakymo teikimas aptarnaujančiam paslaugų teikėjui)
išreikšta užsakovo valia.
12. Procedūra atliekama teikiant DAS domeno įkūrimo paraišką užsakovo vardu.
13. Procedūrą atlieka paslaugų teikėjas pagal užsakovo nurodymus.
14. Pateiktos domeno įkūrimo paraiškos atšaukimas negalimas.
15. Procedūra yra užbaigta, kai WHOIS duomenų bazėje atsirado įrašai apie įkurtą domeną
su pažymėta būsena „Tikrinamas domeno vardas“.
16. Nuo domeno įkūrimo momento:
16.1. laikoma, kad domenas yra įkurtas paraiškoje nurodyto užsakovo valia;
16.2. užsakovas atsako už domeno vardą;
16.3. atsiranda aptarnaujančio paslaugų teikėjo prievolė sumokėti atlyginimą administratoriui
už pirmąjį terminą;
16.4. domeno vardas negali būti pakeistas ar perkeltas į kitą aukščiausio lygio domeną;
16.5. iki domeno vardo registravimo įrašai apie įkurtą domeną DNS serveriuose negalimi.
17. Jei pageidaujamame domeno varde yra norminiu teisės aktu rezervuotas žymuo, procedūra
apima leidimo užsakovui naudoti tą žymenį arba patvirtinimo, jog pagal norminį teisės aktą toks
leidimas užsakovui nereikalingas, išankstinį (prieš teikiant domeno įkūrimo paraišką) pateikimą
administratoriui.

 

IV.II SKIRSNIS
DOMENO VARDO TIKRINIMAS
18. Domeno vardo tikrinimas – procedūra, skirta užtikrinti domeno vardo atitiktį keliamiems
reikalavimams. Tikrinimo procedūrą atlieka administratorius.
19. Procedūros pagrindas – domeno įkūrimo paraiškos teikimo DAS faktas.
20. Domeno vardo atitiktis keliamiems reikalavimams tikrinama:
20.1. automatiniu būdu domeno įkūrimo paraiškos teikimo metu (realiu laiku). Domeno
įkūrimo paraiškos teikimas nutraukiamas ir tolesnės procedūros neatliekamos, jei:
20.1.1. domeno vardas neatitinka techninių reikalavimų, įskaitant specialius IDN
reikalavimus;
20.1.2. domeno varde yra blokuojamas žymuo;
20.1.3. domeno varde yra administratoriaus sprendimu rezervuotas žymuo;
20.1.4. domeno varde yra norminiu teisės aktu rezervuotas žymuo, administratoriui iki
domeno įkūrimo paraiškos pateikimo negavus šio Reglamento 17 punkte nurodytų dokumentų;
20.2. neautomatiniu būdu per 3 darbo dienas nuo domeno įkūrimo dienos įvertinant, ar
domeno vardas pagal kontekstinę prasmę neprieštarauja viešumo reikalavimui. Jei domeno vardas
šiuo požiūriu priimtinas, administratorius atlieka jo registravimo procedūrą, jei nepriimtinas – atlieka
domeno panaikinimo procedūrą, įtraukia domeno vardą į blokuojamų žymenų sąrašą ir išsiunčia
pranešimą apie tai paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
21. Procedūra yra užbaigta, kai WHOIS duomenų bazėje pažymėta domeno būsena pasikeičia
į „Registruotas“ arba iš WHOIS duomenų bazės pašalinti įrašai apie panaikintą domeną.
22. Motyvuotu domeno turėtojo ar aptarnaujančio paslaugų teikėjo prašymu administratoriui
nustačius, jog domeno varde esantis žymuo dėl automatinio filtro netobulumo nepagrįstai laikytas
blokuojamu, tas žymuo pašalinamas iš blokuojamų žymenų sąrašo, tačiau domeno įkūrimo tuo vardu
leistinumas vėlinamas atsitiktiniam laikui 24 val. ribose.
23. Procedūra neapima:
23.1. domeno įkūrimo tikslo nustatymo;
23.2. domeno vardo ir domeno turėtojo interesų į jį teisėtumo tikrinimo. Domeno turėtojas
asmeniškai atsako už įsitikinimą, ar sudarydamas domeno vardą jis nepažeidė kitų asmenų išimtinių
teisių į juridinio asmens pavadinimą, registruotą prekės ženklą ir kt.

 

IV.III SKIRSNIS
DOMENO VARDO REGISTRAVIMAS


24. Domeno vardo registravimas – procedūra, kurią atlikus užsakymas dėl administratoriaus
paslaugų teikimo vienam (pirmajam) terminui laikomas priimtas vykdyti. 
25. Procedūros pagrindai (tik visuma):
25.1. domeno įkūrimo procedūros užbaigimo faktas;
25.2. tikrinimo procedūros eigoje nustatytas domeno vardo atitikties keliamiems
reikalavimams faktas;
25.3. užsakymo priėmimą vykdyti patvirtinantys administratoriaus veiksmai, išreikšti
pakeičiant WHOIS duomenų bazėje pažymėtą domeno būseną į „Registruotas“ ir padarant įrašus
apie domeną savo DNS serveriuose (jei tai yra nurodyta paraiškoje). Administratorius kitokiu būdu
nepraneša domeno turėtojui apie domeno vardo registravimą.
26. Nuo domeno vardo registravimo momento domeno turėtojas, laikydamasis šio
Reglamento principų, reikalavimų ir sąlygų, savo nuožiūra nusistato domeno struktūrą, sprendžia dėl
turinio, naudojimo būdo ir pan. Administratorius nevertina domeno nenaudojimo fakto kaip
liudijančio domeno turėtojo interesų į domeno vardą neteisėtumą.
27. Domeno vardo registravimo atveju pirmasis terminas prasideda kitą dieną (nuo nulis
valandų nulis minučių) po domeno įkūrimo dienos ir baigiasi kitų kalendorinių metų atitinkamo
mėnesio atitinkamą dieną, o kai tokios kalendorinės datos nėra arba tai ne darbo diena – kitą po jos
einančią dieną (darbo dieną).

 

IV.IV SKIRSNIS
PRATĘSIMAS


28. Pratęsimas – procedūra, kurią atlikus terminai tęsiasi nepertraukiamai.
29. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki domeno
panaikinimo. Administratorius neįspėja domeno turėtojo apie einamojo termino pabaigą.
30. Pratęsimas skaičiuojamas nedalomais terminais. Didžiausias sukauptų (neprasidėjusių)
pratęsimų skaičius yra penki terminai.
31. Procedūros pagrindas – veiksmais (užsakymo teikimas aptarnaujančiam paslaugų teikėjui)
išreikšta domeno turėtojo valia.
32. Procedūra atliekama teikiant DAS pratęsimo paraišką. Nuo pratęsimo paraiškos pateikimo
atsiranda aptarnaujančio paslaugų teikėjo prievolė sumokėti atlyginimą administratoriui pagal
atliekamų pratęsimų skaičių.
33. Procedūrą atlieka aptarnaujantis paslaugų teikėjas. Parinktyse dėl konkretaus domeno gali
būti nustatytas savaiminis pratęsimas vienam terminui.
34. Procedūra yra užbaigta, kai WHOIS duomenų bazėje pasikeičia nurodyta termino pabaiga.
35. Pratęsimo atveju terminai skaičiuojami sudedant visus terminus nuo domeno įkūrimo
dienos.

 

IV.V SKIRSNIS
SUSTABDYMAS


(administratoriaus valia)
36. Sustabdymas – procedūra, kurią atlikus laikinai ribojamas domeno pasiekiamumas,
neatliekamos paslaugų teikėjo keitimo ir perleidimo procedūros.
37. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki domeno
panaikinimo.
38. Procedūros pagrindai (bet kuris atskirai):
38.1. veiksmais išreikšta administratoriaus valia, domeno turėtojui neužtikrinus savo
duomenų tikslumo. Sustabdymas nutraukiamas, atlikus duomenų keitimo procedūrą;
38.2. su domeno turėtoju susijusio suinteresuoto asmens tiesioginis prašymas administratoriui
dėl sustabdymo, jei prašyme išdėstytos aplinkybės yra patvirtintos pridedamais dokumentais:
38.2.1. kai domeną įkūrė ar teises į registruoto vardo domeną įgijo:
38.2.1.1. asmuo, negalintis būti domeno turėtoju. Sustabdymas nutraukiamas, pateikus
įrodymus, jog domeno turėtojas yra realiai egzistuojantis fizinis arba juridinis asmuo;
38.2.1.2. ribotai veiksnus fizinis asmuo iki 14 metų, kuriam sudarant sandorį neatstovavo
tėvai ar globėjai. Sustabdymas nutraukiamas, pateikus tėvų ar globėjų pritarimą sandoriui;
38.2.1.3. ribotai veiksnus fizinis asmuo nuo 14 iki 18 metų neturėdamas tėvų ar rūpintojų
sutikimo. Sustabdymas nutraukiamas, pateikus tėvų ar rūpintojų sutikimą;
38.2.1.4. neveiksnus fizinis asmuo. Sustabdymas nutraukiamas, pateikus globėjo sutikimą
valdyti domeną;
38.2.2. kai po domeno įkūrimo ar teisių į registruoto vardo domeną įgijimo:
38.2.2.1. domeno turėtojas fizinis asmuo yra pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu.
Sustabdymas nutraukiamas, pateikus globėjo sutikimą valdyti domeną (neveiksnumo atveju) arba
rūpintojo sutikimą, kad domeno turėtojas toliau valdytų domeną (riboto veiksnumo atveju);
38.2.2.2. domeno turėtojas fizinis asmuo mirė arba yra paskelbtas mirusiu. Sustabdymas
nutraukiamas, įpėdiniui atlikus perėmimo procedūrą;
38.2.2.3. domeno turėtojas juridinis asmuo yra likviduotas po reorganizavimo. Sustabdymas
nutraukiamas, teisių perėmėjui atlikus perėmimo procedūrą;
38.2.2.4. domeno turėtojas juridinis asmuo yra likviduotas be teisių perėmimo. Tokiu atveju
sustabdymo nutraukimas po juridinio asmens išregistravimo negalimas, – administratorius atlieka
domeno panaikinimo procedūrą iš karto po prašyme nurodytų aplinkybių patikrinimo;
38.3. administratoriui savarankiškai nustačius domeno įkūrimo, teisių į registruoto vardo
domeną įgijimo ar domeno priklausomybės ydas, nurodytas šio Reglamento 38.2.1.1–38.2.1.4 ir
38.2.2.1–38.2.2.4 papunkčiuose. Sustabdymo nutraukimo klausimas sprendžiamas taip pat, kaip
numatyta atitinkamuose papunkčiuose;
38.4. administratoriui pateikta oficiali informacija apie tai, jog leidimas domeno turėtojui
naudoti domeno varde norminiu teisės aktu rezervuotą žymenį neteko galios. Sustabdymas
nutraukiamas, pateikus galiojantį leidimą.
39. Sustabdymas domeno turėtojo valia arba su juo nesusijusių asmenų prašymu negalimas.
40. Procedūrą atlieka administratorius pašalindamas įrašus apie domeną iš savo DNS serverių
ir žymėdamas WHOIS duomenų bazėje domeno būseną „Sustabdytas naudojimas“. Domeno
turėtojui papildomai, greta įrašų WHOIS duomenų bazėje, apie procedūros atlikimą nepranešama.
41. Sustabdymas neturi įtakos terminų eigai.

 

IV.VI SKIRSNIS
SUVARŽYMAS


(ne administratoriaus valia)
42. Suvaržymas – procedūra, kurią atlikus laikinai ribojamos teisės į domeną. Suvaržymo
laikotarpiu gali būti neautomatiniu būdu atliekamos tik tos procedūros, kurios neprieštarauja
suvaržymo pagrindui.
43. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki domeno
panaikinimo.
44. Procedūros pagrindai (bet kuris atskirai):
44.1. teismo (arbitražo) administratoriui tiesiogiai atsiųsta nutartis, pagal kurią WHOIS
duomenų bazėje turi būti padarytas įrašas apie draudimą domeno turėtojui perleisti teises į konkretų
registruoto vardo domeną, arba vykdant teismo (arbitražo) nutartį antstolio patvarkymas
administratoriui apriboti teisę disponuoti konkrečiu registruoto vardo domenu (areštas). Procedūrą
atlieka administratorius žymėdamas WHOIS duomenų bazėje domeno būseną „Suvaržytas
disponavimas“. Atlikus procedūrą, domeno pasiekiamumas neribojamas;
44.2. vykdant teismo nutartį antstolio patvarkymas administratoriui apriboti naudojimo,
valdymo ir disponavimo teises, susijusias su konkrečiu registruoto vardo domenu. Procedūrą atlieka
administratorius pašalindamas įrašus apie domeną iš DNS serverių ir žymėdamas WHOIS duomenų
bazėje domeno būseną „Suvaržytos teisės“;
44.3. kitas teisės taikymo aktas, išskyrus nurodytuosius šio Reglamento 44.1 ir 44.2
papunkčiuose, tiesiogiai įpareigojantis administratorių atlikti suvaržymo procedūrą. Procedūrą atlieka
administratorius pagal teisės taikymo akto nurodymus. 
45. Administratorius atlieka procedūrą tuoj po suvaržymo pagrindo gavimo, per tiek darbo
laiko, kiek reikia suvaržymo apimčiai išsiaiškinti, užduočiai paskirstyti ir nurodymams įvykdyti
neautomatiniu būdu. Domeno turėtojui papildomai, greta įrašų WHOIS duomenų bazėje, apie
procedūros atlikimą nepranešama.
46. Suvaržymas nutraukiamas, administratoriui gavus procedūros pagrindo pasibaigimą
nusakantį dokumentą.
47. Suvaržymas neturi įtakos terminų eigai.

 

IV.VII SKIRSNIS
DUOMENŲ KEITIMAS


48. Duomenų keitimas – procedūra, skirta patikslinti DAS nurodytus duomenis.
49. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno įkūrimo iki domeno panaikinimo.
50. Atliekant procedūrą negali būti pakeistas domeno vardas, domeno turėtojas, paslaugų
teikėjas ar termino pabaiga.
51. Procedūros pagrindai (bet kuris atskirai):
51.1. veiksmais (užsakymo teikimas aptarnaujančiam paslaugų teikėjui) išreikšta domeno
turėtojo valia dėl jo / jos duomenų keitimo. Vietoj užsakymo, aptarnaujantis paslaugų teikėjas gali
savo informacinėje sistemoje sudaryti domeno turėtojui galimybę saugiai pasikeisti paskyroje
nurodytus duomenis ir tuo pagrindu suformuoti paraišką;
51.2. aptarnaujančio paslaugų teikėjo veiksmais (paraiškos teikimas DAS) išreikšta valia dėl
techninės domeno informacijos keitimo užtikrinant domeno turėtojo interesus.
52. Procedūra atliekama teikiant duomenų keitimo paraišką DAS, išskyrus domeno turėtojo
asmenvardžio pasikeitimo atvejį.
53. Procedūrą atlieka paslaugų teikėjas. Domeno turėtojo asmenvardžio pasikeitimo atveju šį
duomenį neautomatiniu būdu keičia administratorius pagal pateiktus dokumentus.
54. Procedūra yra užbaigta, kai WHOIS duomenų bazėje pasikeičia domeno turėtojo
duomenys ir (arba) informacija apie domeną.
55. Duomenų keitimas neturi įtakos terminų eigai.

 

IV.VIII SKIRSNIS
PASLAUGŲ TEIKĖJO KEITIMAS


56. Paslaugų teikėjo keitimas – procedūra, skirta domeno turėtojui pasirinkti kitą aptarnaujantį
paslaugų teikėją vietoj esamo.
57. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki domeno
panaikinimo.
58. Atliekant procedūrą negali būti pakeistas domeno vardas, domeno turėtojas ar termino
pabaiga.
59. Procedūros pagrindas – žemiau nurodytais veiksmais išreikšta domeno turėtojo ir jo / jos
naujai pasirinkto paslaugų teikėjo valia.
60. Procedūrą atlieka:
60.1. domeno turėtojas, asmeniškai inicijavęs paslaugų teikėjo keitimą DAS;
60.2. domeno turėtojo naujai pasirinktas paslaugų teikėjas, per 7 kalendorines dienas po
procedūros inicijavimo pateikęs DAS paslaugų teikėjo keitimo paraišką ir tuo patvirtinęs sutikimą
teikti procedūrines ir su jomis susijusias technines paslaugas domeno turėtojui. Domeno turėtojo
naujai pasirinktas paslaugų teikėjas gali susieti paraiškos teikimą su išankstiniu mokėjimu už vieną
pratęsimo terminą.
61. Jei domeno turėtojo naujai pasirinktas paslaugų teikėjas nustatytu laiku pateikia paraišką,
procedūra yra užbaigta, kai WHOIS duomenų bazėje pasikeičia įrašai apie aptarnaujantį paslaugų
teikėją.
62. Jei domeno turėtojo naujai pasirinktas paslaugų teikėjas nustatytu laiku nepateikia
paraiškos, procedūra nutraukiama, o aptarnaujantis paslaugų teikėjas laikomas nepakeistas. 
63. Paslaugų teikėjo keitimas neturi įtakos terminų eigai.

 

IV.IX SKIRSNIS
PERLEIDIMAS
(domeno turėtojo valia)


64. Perleidimas – procedūra, kurią atlikus domeno turėtojo teisės į domeną pereina kitam
asmeniui domeno turėtojo laisva valia.
65. Teisės į įkurto domeno vardą (kaip žymenį) negali būti perleistos kitam asmeniui atskirai
nuo teisių į domeną.
66. Procedūra gali būti atlikta praėjus 30 kalendorinių dienų po domeno vardo registravimo,
iki domeno panaikinimo. Administratorius, gavęs motyvuotą domeno turėtojo prašymą, gali dėl
svarbių priežasčių neautomatiniu būdu paankstinti procedūros leistinumą.
67. Procedūros pagrindas – domeno turėtojo ir įgijėjo sudarytas sandoris (pirkimo–pardavimo,
mainų, dovanojimo, investavimo, taikos ir kt.), kurio dalykas yra teisių į konkretų domeną
perleidimas. Administratoriui patvirtinamas tik sandorio sudarymo faktas. Už perleidimo procedūros
pagrindo teisėtumą ir galiojimą atsako sandorio šalys.
68. Procedūrą sudaro domeno turėtojui priklausančio domeno panaikinimas be „karantino“ ir
to paties registruoto vardo domeno įkūrimas bei registravimas įgijėjo vardu. Procedūrą atlieka:
68.1. domeno turėtojas, asmeniškai inicijavęs perleidimą DAS ir tuo patvirtinęs domeno
atsisakymą įgijėjo naudai. Inicijavimo metu yra tikrinama, ar domeno vardas nėra įtrauktas į norminiu
teisės aktu rezervuotų žymenų sąrašą. Jei domeno varde yra toks žymuo, procedūrą neautomatiniu
būdu inicijuoja administratorius, gavęs domeno turėtojo prašymą ir šio Reglamento 17 punkte
nurodytus dokumentus, išduotus įgijėjui;
68.2. įgijėjo pasirinktas paslaugų teikėjas, per 7 kalendorines dienas po procedūros
inicijavimo pateikęs DAS perleidimo užbaigimo paraišką įgijėjo vardu.
69. Jei įgijėjo pasirinktas paslaugų teikėjas nustatytu laiku pateikia paraišką, procedūra yra
užbaigta, kai WHOIS duomenų bazėje pasikeičia domeno įkūrimo data ir domeno turėtoju nurodomas
įgijėjas. Nuo to momento perleidimą inicijavęs domeno turėtojas netenka teisių į registruoto vardo
domeną, o įgijėjas jas įgyja.
70. Jei įgijėjo pasirinktas paslaugų teikėjas nustatytu laiku nepateikia paraiškos, procedūra
nutraukiama, o teisės į registruoto vardo domeną lieka priklausančios perleidimą inicijavusiam
domeno turėtojui.
71. Atliekant perleidimą automatiniu būdu tikrinama, ar paraiškoje nurodyto įgijėjo duomenys
sutampa su perleidimą inicijavusio domeno turėtojo nurodytais įgijėjo duomenimis. Jeigu duomenys
nesutampa, atsiranda šio Reglamento 70 punkte nurodytos pasekmės.
72. Procedūros atlikimo metu domeno pasiekiamumas neribojamas.
73. Užbaigus perleidimą:
73.1. nutrūksta terminų eiga – administratoriaus paslaugų teikimas perleidimą inicijavusiam
domeno turėtojui nutraukiamas, o įgijėjui pradedamas;
73.2. administratoriui sumokėtas atlyginimas už praėjusius iki perleidimo ir einamąjį terminus
negrąžinamas, o mokėtinas atlyginimas neperskaičiuojamas ir turi būti sumokėtas bendra tvarka;
atsiranda įgijėją aptarnaujančio paslaugų teikėjo prievolė sumokėti administratoriui atlyginimą už
pirmąjį po perleidimo terminą;
73.3. perleidimą inicijavusio domeno turėtojo sukaupti (neprasidėję) pratęsimų terminai,
pereina įgijėjui ir skaičiuojami pasibaigus pirmajam terminui po perleidimo.

 

IV.X SKIRSNIS
PERDAVIMAS
(ne domeno turėtojo laisva valia)


74. Perdavimas – procedūra, kurią atlikus domeno turėtojo teisės į domeną perduodamos
kitam asmeniui ne domeno turėtojo laisva valia.
75. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki domeno
panaikinimo.
76. Procedūros pagrindai (bet kuris atskirai):
76.1. įsiteisėjęs teismo (arbitražo) sprendimas, įpareigojantis domeno turėtoją perleisti
nurodytam asmeniui teises į konkretų domeną. Procedūra atliekama pagal perleidimo taisykles, su
išlyga – perleidimą, vykdydamas gautą procedūros pagrindą, įgijėjo prašymu arba antstolio
patvarkymu vietoj domeno turėtojo DAS inicijuoja administratorius;
76.2. įsiteisėjęs teismo (arbitražo) sprendimas pripažinti kito asmens teises į konkretų
domeną. Procedūrą atlieka administratorius, gavęs asmens, kurio teisės yra pripažintos, prašymą su
WHOIS duomenų bazėje nurodytinais domeno turėtojo duomenimis ir procedūros pagrindą
patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju procedūros atlikimas neturi įtakos terminų eigai, o buvusio
domeno turėtojo sukaupti (neprasidėję) pratęsimų terminai pereina asmeniui, kurio teisės yra
pripažintos. Procedūra atliekama neautomatiniu būdu pakeičiant WHOIS duomenų bazėje domeno
turėtoją ir jo / jos duomenis, paslaugų teikėjo dalyje žymint būseną „Techniškai neaptarnaujamas“
bei pašalinant įrašus apie domeną iš DNS serverių. Domeno pasiekiamumas gali būti atkurtas, atlikus
paslaugų teikėjo keitimo procedūrą, kurią inicijuoja administratorius įgijėjo prašymu;
76.3. administracinis aktas dėl teisių į valstybės (savivaldybės) biudžetinei įstaigai
priklausantį domeną perdavimo kitam viešajam juridiniam asmeniui. Procedūra atliekama pagal
perleidimo taisykles, domeno turėtojui ir įgijėjui vykdant procedūros pagrindą.

 

IV.XI SKIRSNIS
PERĖMIMAS
(dėl įvykių)


77. Perėmimas – procedūra, kurią atlikus domeno turėtojo teises į domeną perima kitas asmuo,
kai domeno turėtojas dėl įvykio negali pats įgyvendinti savo valios.
78. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki domeno
panaikinimo.
79. Procedūros pagrindai yra įvykiai (bet kuris atskirai):
79.1. domeno turėtojo fizinio asmens mirtis ar paskelbimas mirusiu;
79.2. domeno turėtojo juridinio asmens pabaiga po reorganizavimo.
80. Procedūrą neautomatiniu būdu atlieka administratorius, gavęs įpėdinio ar teisių perėmėjo
prašymą su WHOIS duomenų bazėje nurodytinais domeno turėtojo duomenimis bei paveldėjimą ar
teisių perėmimą patvirtinantį dokumentą.
81. Procedūra yra užbaigta, kai WHOIS duomenų bazėje pasikeičia domeno turėtojas ir jo /
jos duomenys, paslaugų teikėjo dalyje žymint būseną „Techniškai neaptarnaujamas“ bei pašalinant
įrašus apie domeną iš DNS serverių. Domeno pasiekiamumas gali būti atkurtas, atlikus paslaugų
teikėjo keitimo procedūrą, kurią inicijuoja administratorius įpėdinio (teisių perėmėjo) prašymu.
82. Procedūros atlikimas neturi įtakos terminų eigai, o buvusio domeno turėtojo sukaupti
(neprasidėję) pratęsimų terminai, pereina įpėdiniui (teisių perėmėjui).
83. Domeno turėtojo fizinio asmens pripažinimo neveiksniu, ribotai veiksniu, nežinia kur
esančiu, turto administratoriaus paskyrimo, domeno turėtojo juridinio asmens likvidavimo be teisių
perėmimo, bankroto ar restruktūrizavimo atvejais procedūra neatliekama.

 

IV.XII SKIRSNIS
DOMENO PANAIKINIMAS


84. Domeno panaikinimas – procedūra, skirta pašalinti įrašus apie domeną iš WHOIS
duomenų bazės.
85. Procedūra gali būti atlikta, kol WHOIS duomenų bazėje yra įrašai apie domeną.
86. Procedūros pagrindai (bet kuris atskirai):
86.1. domeno turėtojo veiksmais (užsakymo teikimas aptarnaujančiam paslaugų teikėjui) ar
neveikimu išreikšta valia:
86.1.1. domeno panaikinimo paraiškos pateikimas DAS laikotarpiu nuo domeno vardo
registravimo iki einamojo termino pabaigos. Suvaržymo atveju domeno panaikinimas šiuo pagrindu
gali būti atliktas, jeigu tai neprieštarauja suvaržymo procedūros pagrindui. Procedūrą atlieka
aptarnaujantis paslaugų teikėjas pagal domeno turėtojo nurodymus;
86.1.2. perleidimo procedūros inicijavimas DAS pagal perleidimo taisykles. Sustabdymo
atveju domeno panaikinimas šiuo pagrindu negalimas. Suvaržymo atveju domeno panaikinimas šiuo
pagrindu gali būti atliktas, jeigu tai neprieštarauja suvaržymo procedūros pagrindui. Procedūra
atliekama užbaigiant perleidimo procedūrą, kaip numatyta šio Reglamento 69 punkte;
86.1.3. einamojo termino pabaiga, laiku neatlikus pratęsimo procedūros, nesant nustatytos
savaiminio pratęsimo parinkties ir sukauptų (neprasidėjusių) pratęsimų terminų. Suvaržymo atveju
domeno panaikinimas šiuo pagrindu negalimas. Procedūra atliekama automatiniu būdu be paraiškos;
86.2. administratoriaus veiksmais išreikšta valia:
86.2.1. panaikinti konkretų domeną, jeigu jo vardas neatitinka keliamų reikalavimų, kaip
numatyta šio Reglamento 20.2 papunktyje;
86.2.2. panaikinti konkretų domeną, kai jo atžvilgiu yra atlikta sustabdymo procedūra, o
domeno turėtojas arba suinteresuotas asmuo, kurio prašymu taikytas sustabdymas, per 30
kalendorinių dienų neatlieka būtinų veiksmų sustabdymui nutraukti (kai tai įmanoma) ir nesikreipia
į administratorių prašydamas atidėti domeno panaikinimą dėl svarbių priežasčių. Procedūrą
neautomatiniu būdu atlieka administratorius;
86.3. įsiteisėjęs teismo (arbitražo) sprendimas, kuriuo domeno turėtojas yra įpareigotas
panaikinti konkretų domeną. Procedūra atliekama neautomatiniu būdu, administratoriui gavus
domeno turėtojo prašymą arba antstolio patvarkymą, jei įsiteisėjusiu teismo (arbitražo) sprendimu
nenustatyta kitokia domeno panaikinimo tvarka.
87. Atlikus domeno panaikinimą:
87.1. nutrūksta terminų eiga;
87.2. administratoriui sumokėtas atlyginimas už praėjusius iki domeno panaikinimo, einamąjį
ir sukauptus (neprasidėjusius) pratęsimų terminus negrąžinamas, o mokėtinas atlyginimas
neperskaičiuojamas ir turi būti sumokėtas bendra tvarka;
87.3. pašalinami įrašai apie domeną iš DNS serverių (ribojamas domeno pasiekiamumas);
87.4. WHOIS duomenų bazėje žymima būsena „Karantinas“, kai jis taikomas, arba
pašalinami bet kokie įrašai apie domeną iš WHOIS duomenų bazės, kai „karantinas“ netaikomas
(pastaruoju atveju domeno įkūrimo tuo pačiu vardu leistinumas vėlinamas atsitiktiniam laikui 24 val.
ribose).
88. „Karantinas“ reiškia, kad įrašai apie domeną laikinai lieka WHOIS duomenų bazėje po
domeno panaikinimo. „Karantino“ laikotarpiu paskutinis domeno turėtojas turi galimybę naujai įkurti
domeną tuo pačiu vardu. Ši galimybė negali būti suteikta ar perleista kitiems asmenims, išskyrus
įpėdinius ar teisių perėmėjus.
89. „Karantinas“ taikomas domeno panaikinimo šio Reglamento 86.1.1 ir 86.1.3
papunkčiuose nurodytais atvejais.
90. „Karantinas“ prasideda nuo būsenos žymės „Karantinas“ atsiradimo WHOIS duomenų
bazėje ir tęsiasi 30 kalendorinių dienų, o kai pabaigos diena yra ne darbo – baigiasi kitą po jos einančią
darbo dieną. Administratorius, gavęs paskutinio domeno turėtojo raštišką prašymą, kuriame
aptarnaujantis paslaugų teikėjas patvirtino prašančiojo asmens tapatybę, gali neautomatiniu būdu
sutrumpinti „karantino“ trukmę.
91. Pasibaigus „karantino“ laikotarpiui, pašalinami įrašai apie domeną iš WHOIS duomenų
bazės, tačiau domeno įkūrimo tuo pačiu vardu leistinumas vėlinamas atsitiktiniam laikui 24 val.
ribose.
92. Pašalinus įrašus apie domeną iš WHOIS duomenų bazės, to domeno vardas laikomas
išregistruotas. 

 

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


93. Administratoriui atsisakius atlikti domeno vardo registravimo procedūrą, taip pat savo
valia atlikus sustabdymo arba domeno panaikinimo procedūrą, domeno turėtojas turi teisę per 7
kalendorines dienas po atitinkamo fakto pareikšti administratoriui pretenziją. Administratorius per 7
kalendorines dienas po pretenzijos gavimo privalo pateikti domeno turėtojui motyvuotą atsakymą.
Jei domeno turėtojas nesutinka su administratoriaus motyvais, konstatuojamas kilęs ginčas.
94. Ginčai sprendžiami:
94.1. ad hoc arbitražu, ginčo šalims sudarius susitarimą perduoti ginčo sprendimą jų
sudarytam arbitražui. Tokiu atveju domeno turėtojas ir administratorius skiria po vieną savo arbitrą,
o šiedu išsirenka trečiąjį, pirmininkausiantį sprendžiant ginčą;
94.2. pagal domeno turėtojo ieškinį nuolatinei arbitražo institucijai, ginčo šalims sudarius
arbitražinį susitarimą;
94.3. pagal domeno turėtojo ieškinį bendrosios kompetencijos teismui.
95. Ginčai tarp domeno turėtojo ir kitų asmenų dėl teisių į registruoto vardo domeną, jo
naudojimo ar turinio, sprendžiami norminių teisės aktų nustatyta tvarka. Ginčo šalys yra domeno
turėtojas ir asmuo, manantis, jog domeno turėtojas pažeidė jo teises (administratorius nėra ginčo
šalis).
96. Šis Reglamentas neapima administratoriaus vidaus procedūrų ir priemonių, susijusių su
darbo organizavimu, informacine sauga, incidentų tyrimu, informacijos skelbimu administratoriaus
interneto svetainėje ir kitų funkcijų vykdymu. Be to, šiame Reglamente neapibrėžtos vienkartinės
procedūros, turinčios ypatumų dėl teisės taikymo aktų vykdymo ar kitų priežasčių.
97. Domenuose įkurtų žemesnio lygio domenų (trečiojo, ketvirtojo ir t. t.) vardai WHOIS
duomenų bazėje neregistruojami. Jų įkūrimo tvarką nusistato patys domenų turėtojai, atsižvelgdami
į šio Reglamento principus ir reikalavimus. Žemesnio lygio domenai perleidimo, perdavimo ir
perėmimo atvejais seka paskui domeną, o panaikinimo atveju – panaikinami kartu su domenu,
kuriame yra įkurti.
98. Asmenims, pageidaujantiems įkurti domeną ar įgyti teises į registruoto vardo domeną
neatskleisto tarpininkavimo sąlygomis (kai nominalus domeno turėtojas nesutampa su tikruoju),
tenka rizika, susijusi su tuo, jog teises į registruoto vardo domeną įgyja neatsiskleidęs tarpininkas.
Tokiu atveju pirma paminėti asmenys negali kreiptis į administratorių ar aptarnaujantį paslaugų
teikėją dėl paslaugų teikimo, taip pat neturi teisės savarankiškai, be WHOIS duomenų bazėje
nurodyto nominalaus domeno turėtojo išreikštos valios, įgyvendinti teises į domeną.
99. Šis Reglamentas priimtas po konsultacijų su paslaugų teikėjais, apibendrinus
nusistovėjusią praktiką. Reglamento autentiškas tekstas skelbiamas viešai administratoriaus interneto
svetainėje .pdf formatu, be to, .html formatu teikiamas informacinis variantas su komentarais.
Administratoriaus komentarai nėra šio Reglamento dalis, todėl gali būti šalinami, keičiami arba
pildomi bet kuriuo metu, priklausomai nuo gaunamų paklausimų. Jei keičiami arba pildomi atskiri
šio Reglamento punktai, paskelbiama aktuali esamos redakcijos versija, o jei šis Reglamentas
keičiamas iš esmės – paskelbiama nauja redakcija.
100. Šio Reglamento principai, reikalavimai ir sąlygos taikomi visoms procedūroms,
atliekamoms nuo 2014 m. rugsėjo 15 d. Nuo tol ankstesnis .lt domeno procedūrinis reglamentas (2009
m. lapkričio 1 d. red. 1.2) netenka galios.

Kas yra .lt domenas?

Kas yra .lt domenas? Ieškodami internete, Lietuvos interneto vartotojai tikisi pamatyti svetainių adresus .LT domenus. Nesvarbu, ar esate Lietuvoje, smulkaus verslo savininkas, sistemos analitikas, pilotas, ar pan., domeno vardas .LT yra skirtas tau! Su .LT domeno pavadinimu, vietinių paieškos rezultatuose ir vietos gyventojų širdyse bus aukštesnis reitingas. Parodykite savo ryšį su lietuvių kultūra ir įsipareigojimu užtikrinti geriausią interneto patirtį Lietuvoje su .LT domenu.

.LT domeno vardas yra trumpas, profesionalus ir įsimintinas, padedantis jūsų svetainei išsiskirti internete turiniu. Remiantis 1989 m. atliktu tyrimu, Lietuva yra geografiniame Europos centre, todėl nenuostabu, kad Lietuva yra viena iš sparčiausiai augančių Europos Sąjungos šalių. Jūsų prekės ženklo apsauga yra tokia pat svarbi kaip ir jo auginimas. Jūsų prekės ženklo registravimas Lietuvoje yra vienas iš geriausių prevencinių priemonių, kurių galite imtis, kad apsaugotumėte savo prekės ženklą ir kovotų su autorių teisių pažeidimu. Jūsų domeno vardas yra jūsų prekės ženklas, o jūsų prekės ženklas yra jūsų! Registruotis savo tobulą .LT domeno pavadinimą, kol kas nors kitas.

Domenas .lt.lt