Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus bei kaip atsisakyti savo sutikimo, galite rasti čia.

Kainos .tn domenų

.tn Domeno registracija € 235,00
.tn Domeno savininko keitimas € 235,00
.tn Vietinis atstovas € 59,00
.tn Domeno atkėlimas € 235,00
.tn Domeno DNS keitimas € 0,00 € 69,00

Kaip pirkti .tn domeną?

Ieškote pirkti .tn domeno pavadinimą? Jūs atėjote į tinkamą vietą! Registras jau daugiau nei dešimtmetį teikia registravimo paslaugas Tunise ir yra pripažintas lyderis tarptautinėse domenų registracijose.

  • Galite pasitikėti, kad domeną užregistruosime teisingai, nes šalių domenai yra mūsų specializacija.
  • Turime unikalią patirtį, atlikdami .tn domeno registracijos procesą.
  • .tn domenus registruojame nuolat, dėl to viską atliksime kaip įmanoma operatyviau.
.tn domenų registravimo kaina235,00

Kaip perkelti .tn domeną?

Jūsų .tn domeno vardo perkėlimas yra greitas ir paprastas procesas. Pradėkite paspaudę nuorodą „Perduoti dabar“, o mūsų domeno specialistai padės jums nepasimesti perkėlimo procese.

.tn domeno perkėlimo kaina235,00Perkelti domeną

Kaip pratęsti .tn domeną?

Jūsų domeno vardo atnaujinimas yra paprastas! Tiesiog spustelėkite „Atnaujinti dabar“ arba prisijunkite prie paskyros, pasirinkite savo .tn domeno vardą, kurį norėtumėte atnaujinti, pasirinkite atnaujinimo terminą ir patvirtinkite. Taip!

Mes taip pat siūlome "Auto Renew" - tai puikus būdas atnaujinti savo domeno pavadinimą, net nesijaudindamas, kad netyčia pasibaigs jų galiojimas. Patikrinkite savo paskyros nustatymus, kad sužinotumėte, ar ši paslauga įjungta.

.tn domeno pratęsimo kaina235,00Pratęsti

Reikalavimai .tn domeno registravimui

Ar privatiems asmenims leidžiama domeno .tn registracija?Taip
Ar juridiniams asmenims leidžiama domeno .tn registracija?Taip
Ar yra specialūs reikalavimai, dokumentai ar papildoma informacija reikalinga .tn domenų registracijai?Taip
Ar kai kurių .tn domenų registravimas yra apribotas?Taip
Ar .tn domenas yra specialaus naudojimo?Ne
Ar yra papildoma informacija, kurią reikėtų žinoti registruojant domeną .tn?Ne
Ar yra papildomų mokesčių už .tn domeną?Ne
Ar reikia prekės ženklo ar logotipo registracijos norint registruoti .tn domeną?Ne
Ar privačios registracijos paslauga domenui .tn yra prieinama?Ne
Ar reikalingas vietinis atstovas domenui .tn? Ar yra papildomų mokesčių?Taip

D.U.K. domenui .tn

Koks leidžiamas .tn domenų registracijos terminas?

.tn domeno vardą galima registruoti 1 ir 2 metų laikotarpiui.

Kokie yra leistini .tn domenų vardai ir simbolių ilgis?

Domenų pavadinimai turi:
  • turi ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 64 simbolius;
  • prasideda raidėmis arba skaičiais ir baigiasi raidėmis arba skaičiais;
  • negali nei prasidėti, nei baigtis ženklu ">";
  • naudokite anglų kalbos simbolių rinkinius: tai gali būti raidės (t. y. az, AZ), skaičiai (t. y. 0-9) ir brūkšneliai (-) arba jų deriniai;
  • negali nei prasidėti, nei pasibaigti brūkšniu;
  • trečiojoje ir ketvirtoje pozicijose negali būti brūkšnelių (pvz., www.ab-cd.tn) ;
  • negali būti naudojamas tarpas (pvz., www.ab cd.tn).

Kiek užtrunka laiko užregistruoti mano .tn domeno vardą?

.tn domeno registracijos trukmė bendro prieinamumo metu yra 25 darbo dienos.

Vietinis atstovas .tn domenui

Vietinis atstovas šalyje yra būtinas.

Ar galiu paslėpti savo registracijos asmeninę informaciją (Privati registracija)?

Informacija ruošiama

Koks yra galimas atstatymo laikotarpis .tn domenui?

Palaikymo laikotarpiai skiriasi priklausomai nuo šalies kodo aukščiausio lygio domenų (ccTLD), įskaitant tarptautinius domenų vardus (IDN). Kai kurie registrai reikalauja atnaujinimo iki 60 dienų iki domeno vardo galiojimo pabaigos datos. Jūsų atsakomybė yra mokėti už jūsų pratęsimo mokesčius iš anksto iki nustatytos datos, neatsižvelgiant į domeno vardo galiojimo datą. Nesumokėjus mokesčių atnaujinimo iki nustatytos domeno galiojimo pabaigos datos atstatymas iš karantino .tn domenui kainuos papildomai.

.tn domeno registravimo sąlygos (ginčų sprendimo politika).

19 straipsnis: Ginčų sprendimo procedūros

19.1 Bet kokie ginčai, susiję su interneto domeno vardo registravimu, gali būti išspręsti arbitražo kolegijoje, kuriai vadovauja INT. Arbitražo procedūrų vadovas pateikiamas interneto svetainėje www.intt.tn ir interneto svetainėje www.registre.tn.
19.2 Ginčai, kuriems taikomas šis straipsnis, yra: Ginčai dėl interneto domeno vardo registravimo trečiasis, ginčai dėl interneto domeno vardo registravimo ir dėl to, kad buvo laikomasi vardo suteikimo chartijos tarp turėtojo / pareiškėjo ir registro ir (arba) registratoriaus.

Naujausias šaltinis domenų .tn domenų ginčų nagrinėjimo procesai pateikiami: www.intt.tn/fr/index-procedures-de-reglement-269-368.html

GINČŲ SPRENDIMO PROCEDŪROS

Dalintis el. Paštu Spausdinti Dalintis Dalintis apie Favoritus Dalintis facebooke Dalintis Twitteryje Dalintis ant stumble digg it Share | Pateikiami Nacionalinei telekomunikacijų institucijai, klausimai, susiję su tinklų sujungimu, vietinės linijos atskyrimu, fiziniu pasiskirstymu, bendru infrastruktūros ir telekomunikacijų paslaugų naudojimu:

Telekomunikacijų ministras, montuotojai ir tinklo operatoriai, Interneto paslaugų teikėjai, Agentūros ar vartotojų grupės, teisėtai įsteigtos, Profesinės organizacijos telekomunikacijų srityje.

Prašymai siunčiami tiesiogiai arba per advokatą Nacionalinės telekomunikacijų institucijos pirmininkui, laišku su gavimo patvirtinimu arba elektroniniu paštu. dokumentas yra saugomas galutinėje formoje ir patikimai patvirtintas elektroniniu parašu arba pateikiant Forumui prieš biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Paraiška turi būti paduota keturiais egzemplioriais ir turi būti tokia:

Pareiškėjo vardas, pavardė, teisinė forma, būstinė ir, jei taikoma, registracijos numeris prekybos registre, atsakovo vardas ir pavardė ir buveinė. ; Išsamus dalyko ir paraiškų apžvalga.

Prie prašymo turi būti pridėti visi dokumentai, korespondencija ir preliminarūs įrodymai.

Nacionalinės telekomunikacijų institucijos biuro procedūros yra atsakingos už prašymo įregistravimas pagal jo numerį ir datą verslo registre.

Forumo pirmininkas yra atsakingas už telekomunikacijų registro ir atsakovo perdavimą paraiškos ir lydimųjų dokumentų kopija registruotu laišku gavęs patvirtinimą apie gavimą arba elektroninį dokumentą patikimai saugo ir galutinai patvirtina elektroniniu parašu.

Forumo pirmininkas suteikia atsakovui vieno mėnesio laikotarpį nuo gavimo dienos, kad pateiktų atsakymus be to, forumas toliau svarstė paraišką dėl pateiktų įrodymų.

Ar nustatoma, kad visi forume pateikti ieškiniai yra pateikti daugiau nei trejus metus nuo d. Įrašius, gavęs atsakovo atsakymą, jei manoma, kad tai tikslinga, arba bet kurios šalies prašymu, ir prieš pradedant tyrimus ir tyrimus, taiko taikinimo bandymą surasti draugišką litige sprendimą taip pat gali imtis bet kokių veiksmų, kurie, jos nuomone, yra būtini šiam tikslui pasiekti, ir, jei reikia, gauti pagalbą ekspertams.

Pranešėjas nutraukia taikinimo etapą per vieną mėnesį nuo atsakovo gavimo dienos. atsakymas.

Jeigu ginčas yra draugiškas arba iš dalies parašytas, pranešėjas parengia ataskaitą ir kartu su taikinimo susitarimu siunčia Nacionalinės telekomunikacijų institucijos pirmininkui, kuris sušaukia narius. forumas posėdyje, kuriame sprendžiamas šis klausimas.

Nesugebėjęs susitaikyti, pranešėjas parengia forumo pirmininkui atsiųstą ataskaitą ir atlieka tyrimus bei tyrimus, reikalingus ginčui išspręsti.

Šiame bendr Pranešėjas baigė tyrimą ir parengia ataskaitą, kurioje pateikiamos pastabos per du mėnesius nuo atsakovo atsakymo gavimo dienos arba nuo Telekomunikacijų kodekso 68 straipsnio ketvirtoje pastraipoje nurodytos ataskaitos parengimo dienos. Forumo pirmininkas prireikus pranešėjo prašymu gali pratęsti šį laikotarpį.

Forumo pirmininkas perduoda ginčo šalims vertinimo ataskaitą registruotu laišku su gavimo patvirtinimu arba elektroniniu dokumentu saugomas galutinėje formoje ir patikimai patvirtinamas elektroniniu parašu. Šalys privalo užpildyti šią ataskaitą per vieną mėnesį nuo pranešimo dienos, tiesiogiai arba per advokatą, ir naudodamos atmintį, apimančią tos gynybos elementus, kuriuos jie laiko tinkamais.

Forumo pirmininkas per 30 dienų nuo bylos šalių atsakymo į tyrimo ataskaitą gavimo dienos planuoja forumo posėdžio dalyvius.

Forumas veikia balsų dauguma ir su šalimis.

< p> Kiekvienas narys turi vieną balsą, o balsavimo atveju pirmininkas turi lemiamą balsą.

 

Forumo sprendimas turi būti pagrįstas ir turi apimti ginčo sprendimą:

Šalių pavadinimai, būstinės ir, jei taikoma, jų advokatų ir jų teisinių atstovų vardai, pavardės, išsamus šalių ir jų priemonių prašymas Sprendimo priėmimo data ir vieta, sprendimų priėmime dalyvavusių narių vardai ir pavardės.

Laikinosios apsaugos priemonės

Vienas iš jų bylos šalys gali prašyti forumo pirmininko paskirti sustabdyti paslaugų teikimą arba nutraukti pažeidimus prieš priimant sprendimą dėl esmės.

Prašymas skirtas forumo pirmininkui ir jame nurodomas toks pareiškimas: faktai ir įrodymai.

Nacionalinės telekomunikacijų institucijos pirmininkas priima sprendimą dėl prašymo per vieną savaitę nuo paraiškos pateikimo dienos ir nurodo laikinąsias priemones, kurių buvo imtasi pagal Telekomunikacijų kodekso 73 straipsnio pirmąją pastraipą. kad paraiška pagrįsta ir siekiama išvengti nepataisomos žalos.

Forumo pirmininko sprendimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali būti peržiūrėtas šalies, prieš kurią buvo priimtas, prašymu, ir savaitę po paraiškos pateikimo dienos.

Kas yra .tn domenas?

.TN yra Tuniso plėtinio kodas.

Domenas .tn.tn